Vloerverwarming

Iedereen die in de nabije toekomst wil bouwen, verbouwen of renoveren zal in een relatief korte periode een aantal belangrijke beslissingen moeten nemen. Elk van deze beslissingen zal in grote of kleine mate bijdragen tot uw toekomstig comfort en verdient uiteraard de nodige aandacht. Zeker aangaande de verwarmingsinstallatie zal U een doordachte en weloverwogen keuze moeten maken. Wij vinden het dan ook onze taak om U zo uitvoerig mogelijk te informeren over vloerverwarming.

Vloerverwarming bestaat al sinds de Romeinse Tijd maar het is onder meer dankzij professor Kollmar dat we deze vorm van verwarmen onder haar huidige vorm kennen. Deze professor stelde onder meer de temperatuursprofielen van de verschillende gekende verwarmingssystemen op. Uit de resultaten is gebleken dat vloerverwarming resulteert in een gelijke temperatuursverdeling van kop tot teen. We kunnen dus terecht zeggen dat vloerverwarming de ideale verwarmingscurve het best benadert.

Ter illustratie hiervan vindt U in de onderstaande figuur de temperatuursprofielen van de verschillende verwarmings systemen.

 1. Het theoretisch ideale verwarmingssysteem
 2. Het Begetube vloerverwarmingssysteem
 3. Radiatorverwarming aan binnenwand
 4. Radiatorverwarming aan buitenwand
 5. Luchtverwarmingssysteem
 6. Plafondverwarmingssysteem

Bovendien worden nieuwe woningen steeds beter geïsoleerd waardoor het totale warmteverlies van een hedendaagse woning in vergelijking met niet geïsoleerde woningen aanzienlijk kleiner is geworden. Hierdoor kan veelal de ganse woning volledig met vloerverwarming worden opgewarmd waardoor bijkomende verwarmingslichamen (bvb. radiatoren) nagenoeg volledig overbodig worden. Hierdoor profiteert u van een extreme vrijheid om uw woning in te richten.

Wist u trouwens dat bij vloerverwarming, waarbij het ganse vloeroppervlak dienst doet als verwarmingslichaam, een lage vloeroppervlaktetemperatuur al volstaat om uw woning volledig op te warmen? Hierdoor ontstaat er een aangename stralingswarmte waardoor de lucht minder zal uitdrogen en de luchtbewegingen in de woonvertrekken zeer gering zullen zijn. Dit resulteert in een gevoelige verhoging van het warmtecomfort of de behaaglijkheidsgraad.

Samenvattend kan men stellen dat de eisen die men aan een verwarmingssysteem stelt het best vervuld worden door vloerverwarming, namelijk:

 • Behaaglijk omgevingsklimaat
 • Gelijkmatig verdeelde warmte over de ganse ruimte
 • Geen plaatsverlies door verwarmingslichamen
 • Kleinst mogelijk energieverbruik
 • Vrije keuze van de gebruikte energievorm

Kom een kijkje nemen in onze toonzaal

Bezoek onze showroom te Putte-Mechelen (Antwerpen) en Ontdek wat Vertommen allemaal te bieden heeft op gebied van
badkamers,keukens, sanitair, verwarming en airco. Laat je inspireren in onze ruime, trendy toonzaal.

Back to top